Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Danh mục sản phẩm

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

 • Kính hiển vi nền đen (trường tối) phản pha Euromex IS.1153-PLi/DF
  - Kính hiển vi tương phản pha có thể sử dụng trong lĩnh vực sinh học phân tử và sinh học tế bào, vi sinh và nghiên cứu về y khoa, phân tích các tế bào máu sống
  - Độ phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Đầu quan sát: 3 đường truyền quang, quan sát 2 mắt, kiểu Siedentopf
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 6.7-45X Euromex NZ.1903-S
  - Cặp thị kính trường rộng HWF10x, quang trường rộng 22mm, bộ điều chỉnh diop ở cả 2 bên ±5o.
  - Tỷ lệ phóng đại Zoom 1 : 6.7
  - Vật kính điều chỉnh độ phóng đại từ 0.67X tới 4.5X, kết hợp với thị kính 10x sẽ cho độ phóng đại từ 6.7 lần tới 45 lần.
  - Đầu quan sát: quan sát 2 mắt, góc nghiêng 450.
  - Có lắp ống gắn camera kết nối quan sát hình ảnh trên màn hình hoặc máy tính.
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 7-45X Euromex SB.3903
  - Đầu quan sát: quan sát 2 mắt, lắp ống gắn camera kết nối quan sát hình ảnh trên màn hình hoặc máy tính.
  - Vật kính: 0,7x tới 4,5x cho độ phóng đại tổng từ 7x tới 45 lần
  Cung cấp 2 loại đèn: đèn LED 1W và đèn LED vòng gồm 30 đèn nhỏ
  Xem chi tiểt
 • kính hiển vi soi nổi 3 mắt 6.5-55X Euromex NZ.1703-S
  - Đầu chờ kết nối camera cho phép quan sát, truy xuất hình ảnh ra máy tính.
  - Tỷ lệ phóng đại Zoom 1 : 8.4
  - Vật kính điều chỉnh độ phóng đại từ 0.65X tới 5.5X, kết hợp với thị kính 10x sẽ cho độ phóng đại từ 6.5 lần tới 55 lần.
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 10/20/40X tích hợp camera Euromex ED.1805-S
  - Camera CMOS 3.2Mp kỹ thuật số, cổng kết nối USB-2, cho độ phân giải hình ảnh tối đa 2048 x 1536 pixel
  - Bộ vật kính kép: 1x/2x/4x, cho độ phóng đại tương ứng 10, 20 và 40 lần
  - Chiều cao vật quan sát tối đa 26mm
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 6.7-45X Euromex NZ.1902-S
  - Cặp thị kính trường rộng HWF10x, quang trường rộng 22mm
  - Tỷ lệ phóng đại Zoom 1 : 6.7
  - Vật kính điều chỉnh độ phóng đại từ 0.67X tới 4.5X, kết hợp với thị kính 10x sẽ cho độ phóng đại từ 6.7 lần tới 45 lần.
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 8-64X Euromex DZ.1800
  - Kính hiển vi soi nổi dòng DZ cấu hình cao cùng với hệ quang học độ phân giải cao.
  - Cặp thị kính trường rộng EWF 10x/22
  - Tỷ lệ phóng đại Zoom 1 : 8
  - Vật kính điều chỉnh độ phóng đại từ 0.8X tới 6.4X, kết hợp với thị kính 10x sẽ cho độ phóng đại từ 8 lần tới 64 lần.
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi sinh học dùng trong y tế Euromex DX.2153-PLi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí,
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 8-50X Euromex DZ.1605
  - Kính hiển vi soi nổi dòng DZ cấu hình cao cùng với hệ quang học độ phân giải cao.
  - Đầu quan sát: quan sát 2 mắt, góc nghiêng quan sát 20o
  - Tỷ lệ phóng đại Zoom 1 : 6.3
  - Vật kính điều chỉnh độ phóng đại từ 0.8X tới 5X, kết hợp với thị kính 10x sẽ cho độ phóng đại từ 8 lần tới 50 lần.
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 8-50X Euromex DZ.1600
  - Kính hiển vi soi nổi dòng DZ cấu hình cao cùng với hệ quang học độ phân giải cao.
  - Đầu quan sát: quan sát 2 mắt, góc nghiêng điều chỉnh từ 0 tới 35o
  - Tỷ lệ phóng đại Zoom 1 : 6.3
  - Vật kính điều chỉnh độ phóng đại từ 0.8X tới 5X, kết hợp với thị kính 10x sẽ cho độ phóng đại từ 8 lần tới 50 lần.
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 8-80X Euromex DZ.1105
  - Kính hiển vi soi nổi dòng DZ cấu hình cao cùng với hệ quang học độ phân giải cao.
  - Cặp thị kính trường rộng EWF 10x/22
  - Tỷ lệ phóng đại Zoom 1 : 10
  - Vật kính điều chỉnh độ phóng đại từ 0.8X tới 8X, kết hợp với thị kính 10x sẽ cho độ phóng đại từ 8 lần tới 80 lần
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi phản pha dùng trong y tế Euromex DX.2153-PLPHi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí
  - Nghiêng góc 30o so với thân kính
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính soi phản pha PLPHi
  - Bộ tụ quang: bộ tụ quang đo phản pha N.A.1.25 Zernike
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi soi nổi 6.5-55X Euromex NZ.1702-S
  - Cặp thị kính trường rộng HWF10x, quang trường rộng 23mm
  - Tỷ lệ phóng đại Zoom 1 : 8.4
  - Vật kính điều chỉnh độ phóng đại từ 0.65X tới 5.5X, kết hợp với thị kính 10x sẽ cho độ phóng đại từ 6.5 lần tới 55 lần.
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi dùng trong y tế Euromex DX.2158-APLi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí
  - Đầu quan sát có thể điều chỉnh góc quay từ 0 – 35o
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính apochromatic APLi
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi phản pha dùng trong y tế Euromex DX.2158-PLPHi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí
  - Đầu quan sát có thể điều chỉnh góc quay từ 0 – 35o
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính soi phản pha PLPHi
  - Bộ tụ quang: bộ tụ quang đo phản pha N.A.1.25 Zernike
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  Xem chi tiểt
 • kính hiển vi sinh học dùng trong y tế Euromex DX.2158-PLi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí,
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính
  - Đầu quan sát có thể điều chỉnh góc quay từ 0 – 35o
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi Euromex BS.1157-PLPHi
  - Độ phóng đại: phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Camera tích hợp: 5.0MP CMOS được lắp sẵn, 1/2.5 inch CMOS, cổng USB-2.0
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng20mm
  - Bộ vật kính phẳng IOS vô tiêu PLPHi 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi Euromex BS.1157-PLi
  - Độ phóng đại: phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Camera tích hợp: 5.0MP CMOS được lắp sẵn, 1/2.5 inch CMOS, cổng USB-2.0
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Bộ vật kính phẳng PLi 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu, IOS vô tiêu
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi 3 mắt EUROMEX BS.1153-PLi
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Đầu quan sát: loại 2 đường truyền quang kiểu Siedentopf, quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm, nghiêng góc 30o so với thân kính, có thể quay 360o
  + Một đầu chờ lắp camera kết nối máy tính, ống đường kính 23.2mm, đảm bảo độ nhạy tối đa.
  - Bộ vật kính phẳng Plan PLi 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu, vô tiêu IOS
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi Euromex BS.1153-EPL
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Đầu quan sát: loại 2 đường truyền quang kiểu Siedentopf, quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm, nghiêng góc 30o so với thân kính, có thể quay 360o
  + Một đầu chờ lắp camera kết nối máy tính
  - Bộ vật kính phẳng E-plan EPL 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu
  Xem chi tiểt

Hiển thị từ1 đến20 trên215 bản ghi - Trang số1 trên11 trang

Tư vấn hỗ trợ 0973.350.985
4