Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Danh mục sản phẩm

KÍNH HIỂN VI SINH HỌC

 • Kính hiển vi nền đen (trường tối) phản pha Euromex IS.1153-PLi/DF
  - Kính hiển vi tương phản pha có thể sử dụng trong lĩnh vực sinh học phân tử và sinh học tế bào, vi sinh và nghiên cứu về y khoa, phân tích các tế bào máu sống
  - Độ phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Đầu quan sát: 3 đường truyền quang, quan sát 2 mắt, kiểu Siedentopf
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi sinh học dùng trong y tế Euromex DX.2153-PLi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí,
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi phản pha dùng trong y tế Euromex DX.2153-PLPHi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí
  - Nghiêng góc 30o so với thân kính
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính soi phản pha PLPHi
  - Bộ tụ quang: bộ tụ quang đo phản pha N.A.1.25 Zernike
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi dùng trong y tế Euromex DX.2158-APLi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí
  - Đầu quan sát có thể điều chỉnh góc quay từ 0 – 35o
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính apochromatic APLi
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi phản pha dùng trong y tế Euromex DX.2158-PLPHi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí
  - Đầu quan sát có thể điều chỉnh góc quay từ 0 – 35o
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính soi phản pha PLPHi
  - Bộ tụ quang: bộ tụ quang đo phản pha N.A.1.25 Zernike
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  Xem chi tiểt
 • kính hiển vi sinh học dùng trong y tế Euromex DX.2158-PLi
  - Thị kính với quang trường siêu rộng 25mm cùng với bộ vật kính phẳng tiêu sắc EIS 60mm, bộ gắn vật kính 6 vị trí,
  - Nguồn sáng: đèn halogen Köhler 100 W 24 V
  - Bộ vật kính phẳng vô tiêu vô sắc parfocal EIS gồm 5 vật kính
  - Đầu quan sát có thể điều chỉnh góc quay từ 0 – 35o
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi Euromex BS.1157-PLPHi
  - Độ phóng đại: phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Camera tích hợp: 5.0MP CMOS được lắp sẵn, 1/2.5 inch CMOS, cổng USB-2.0
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng20mm
  - Bộ vật kính phẳng IOS vô tiêu PLPHi 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi Euromex BS.1157-PLi
  - Độ phóng đại: phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Camera tích hợp: 5.0MP CMOS được lắp sẵn, 1/2.5 inch CMOS, cổng USB-2.0
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Bộ vật kính phẳng PLi 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu, IOS vô tiêu
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi 3 mắt EUROMEX BS.1153-PLi
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Đầu quan sát: loại 2 đường truyền quang kiểu Siedentopf, quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm, nghiêng góc 30o so với thân kính, có thể quay 360o
  + Một đầu chờ lắp camera kết nối máy tính, ống đường kính 23.2mm, đảm bảo độ nhạy tối đa.
  - Bộ vật kính phẳng Plan PLi 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu, vô tiêu IOS
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi Euromex BS.1153-EPL
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Đầu quan sát: loại 2 đường truyền quang kiểu Siedentopf, quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm, nghiêng góc 30o so với thân kính, có thể quay 360o
  + Một đầu chờ lắp camera kết nối máy tính
  - Bộ vật kính phẳng E-plan EPL 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi sinh học 1000X Novex 2 mắt Euromex 86.025-LED
  - Độ phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Thị kính: WF 10x, quang trường rộng 18mm
  - Đầu quan sát: Đầu quan sát loại 2 đường truyền quang, quan sát 2 mắt
  - Bộ vật kính 4X, 10X, S40X, S100X (mỗi loại 1 cái)
  - Đèn LED 1W có núm điều chỉnh cường độ sáng
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi 3 mắt EUROMEX BS.1153-EPLi
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Đầu quan sát: loại 2 đường truyền quang kiểu Siedentopf, quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm, nghiêng góc 30o so với thân kính, có thể quay 360o
  + Một đầu chờ lắp camera kết nối máy tính, ống đường kính 23.2mm, đảm bảo độ nhạy tối đa.
  - Bộ vật kính phẳng Plan EPLi 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu, vô tiêu IOS
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi sinh học 1000X ba mắt Euromex IS.1153-EPL
  - Độ phóng đại tối đa 1000 lần
  - Mâm xoay lắp tối đa 5 vật kính, xoay tròn 360o. Bộ vật kính E-plan EPL
  Xem chi tiểt
 • kính hiển vi sinh học hai mắt phóng đại 1000X Euromex BB.1152-PLi
  - Độ phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Mâm xoay lắp vật kính, xoay tròn 360o. Bao gồm bộ vật kính phẳng tiêu sắc IOS
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi sinh học 1000X vật kính phẳng Euromex BB.1152-PL
  - Độ phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Mâm xoay lắp vật kính, xoay tròn 360o
  - Đầu quan sát: quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi phản pha phóng đại 1000X Euromex 86.325
  - Kính hiển vi 2 mắt phản pha, đô phóng đại 1000 lần
  - Đầu quan sát: quan sát 2 mắt
  - Bao gồm bộ vật kính bán phẳng, soi phản pha SMP-PH
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi sinh ọc OXION 1000X Euromex OX.3035

  - Thị kính DIN HWF 10x, quang trường rộng 22mm
  - Mâm xoay vật kính có thể lắp được tối đa 5 vật kính khác nhau.
  - Bộ vật kính Plan Semi-Apochromatic objectives
  - Camera 5.0 megapixel kèm adapter

  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi đo trường sáng EUROMEX BS.1152-EPL
  - Độ phóng đại: phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Đầu quan sát: loại 2 đường truyền quang kiểu Siedentopf, quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm, nghiêng góc 30o so với thân kính, có thể quay 360o
  - Bộ vật kính phẳng E-plan EPL 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi EUROMEX BS.1157-EPLPHi
  - Độ phóng đại: phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Camera tích hợp: 5.0MP CMOS được lắp sẵn, 1/2.5 inch CMOS, cổng USB-2.0
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Bộ vật kính phẳng IOS vô tiêu E-plan EPLPHi 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu
  Xem chi tiểt
 • Kính hiển vi đo trường sáng EUROMEX BS.1152-EPLi
  - Độ phóng đại: phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X.
  - Thị kính: HWF 10x, quang trường rộng 20mm
  - Đầu quan sát: loại 2 đường truyền quang kiểu Siedentopf, quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm, nghiêng góc 30o so với thân kính, có thể quay 360o
  - Bộ vật kính phẳng Plan EPLi 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 ngâm dầu, vô tiêu IOS
  Xem chi tiểt

Hiển thị từ1 đến20 trên91 bản ghi - Trang số1 trên5 trang

Tư vấn hỗ trợ 0973.350.985
4